Lyssna på sidan Lyssna

Höglandets Affärsstrategiska Råd

Höglandets Affärsstrategiska Råd (HAR) har funnits sedan 2008, då kommunstyrelserna i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda beslutade att bilda ett gemensamt råd för inköp och upphandling.

Syftet med Höglandets affärsstrategiska råd

  • Bidra till goda affärer genom att använda möjligheten att både vara en stor och en liten kund. Ibland upphandlar vi tillsammans och ibland enskilt.
  • Att genom ett inköpssamarbete uppnå kvalitetsmässiga och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar, både för de ingående kommunerna och för leverantörerna.
  • Skapa förutsättningar för att höja kompetensen inom området.
  • Vara en pålitlig kund och arbeta för att vara köptrogna de avtal vi sluter.
  • Bevaka marknaden och säkerställa en bra dialog med alla leverantörer.
  • Utveckla metoder som gör offentliga affärer mer attraktiva.
  • Öka kunskapen om lagen om offentlig upphandling, LOU, genom riktade utbildningsinsatser till kommunerna och till leverantörerna.

Vi upphandlar för 1,6 miljarder

Varje år gör Höglandets kommuner tillsammans inköp för cirka 1,6 miljarder kronor. Det handlar om varor, tjänster och byggentreprenader av alla de slag. Denna marknad är en stor möjlighet för intresserade leverantörer och företag. Höglandets Affärsstrategiska Råd står för ett affärsmässigt, objektivt och konkurrensneutralt arbetssätt. Vi vill vara en attraktiv kund att göra affärer med. Alla upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU, som är till för att alla leverantörer ska ha en chans att konkurrera på lika villkor på marknaden.

Alla annonserade upphandlingar hittar du på savsjo.se.