Lyssna på sidan Lyssna

Öppettider och filialer

Se öppettider och annan information om biblioteken i Sävsjö, Rörvik, Stockaryd och Vrigstad.

Meröppet bibliotek betyder att du kan nyttja bibliotekets resurser även när det är obemannat. Under den tiden gäller självservice. Hjälp och stöd sker under ordinarie öppettider.

Öppettider vecka 28 - 32

Dag

Tid

Måndag

Meröppet

klockan 10.00–17.00

klockan 07.00-20.00

Tisdag

Meröppet

klockan 10.00–17.00

klockan 07.00-20.00

Onsdag

Meröppet

klockan 10.00–17.00

klockan 07.00-20.00

Torsdag

Meröppet

klockan 10.00–17.00

klockan 07.00-20.00

Fredag

Meröppet

klockan 10.00–13.00

klockan 07.00-18.00

Lördag

Meröppet

stängt

klockan 07.00-18.00

Söndag

Meröppet

stängt

klockan 07.00-18.00

Lunchstängt

mån - tor

12.00-13.00

 

Dag

Tid

Måndag

Meröppet

klockan 10.00–18.00

klockan 07.00-20.00

Tisdag

Meröppet

klockan 10.00–18.00

klockan 07.00-20.00

Onsdag

Meröppet

klockan 10.00–18.00

klockan 07.00-20.00

Torsdag

Meröppet

klockan 10.00–18.00

klockan 07.00-20.00

Fredag

Meröppet

klockan 10.00–16.00

klockan 07.00-18.00

Lördag

Meröppet

klockan 10.00–13.00

klockan 07.00-18.00

Söndag

Meröppet

stängt

klockan 07.00-18.00

 

Hitta hit

Biblioteket i Sävsjö ligger på Östra järnvägsgatan 16 A.

Tillgänglighet på Sävsjö bibliotek

Tillgängligheten för dig med funktionsvariation på Sävsjö bibliotek:

 • Biblioteket ligger på markplan där det finns dörröppnare till entrén.
 • Det finns handikappsparkering cirka 10 meter från entrén.
 • Toaletten är handikappanpassad.
 • Det finns hiss ner till nedre plan där magasinet finns.
 • Teleslinga saknas.
 • Anpassade medier för barn: bok och daisy, daisy, böcker med tecken som stöd, böcker med teckensång, taktila böcker och tygböcker.
 • Anpassade medier för vuxna: daisy, lättläst samt storstilsböcker.
 • Biblioteket har förstoringsglas.

Försäljning på Sävsjö stadsbibliotek


Böcker

 • Bönehus och kyrkor - i Sävsjö kommuns nio socknar, 200 kronor
 • Rädda skogens liv, 200 kronor
 • Smaker runt Sävsjö, 100 kronor

 

Med reservation för förändringar.

På grund av de restriktioner som gäller i regionen för tillfället justeras öppetiderna på Sävsjö bibliotek under en tid.

Rörvik: För tillfället STÄNGT på grund av ombyggnationen av Rörviks skola.
Tisdag 9-12
Onsdag 16-19

Stockaryd: stängt till och med vecka 33
Måndag 16-19
Onsdag 9-12

Vrigstad: stängt till och med vecka 33
Tisdag 16-19
Torsdag 9-12

Stängt vecka 25-32
Öppettider biblioteket i Rörvik

Dag

Tid

Tisdag

klockan 09.00–12.00

Onsdag

klockan 16.00–19.00

Hitta hit

Biblioteket i Rörvik finns på Rörviks skola, Nygatan 2

Kontakt

Du når oss på telefon 0382-154 08

Stängt vecka 25-32
Öppettider biblioteket i Stockaryd

Dag

Tid

Måndag

klockan 16.00–19.00

Onsdag

klockan 9.00–12.00

Hitta hit

Biblioteket i Stockaryd finns på Stockaryds skola, Skolgatan 1

Kontakt

Du når oss på telefon 0382-154 03

Stängt vecka 25-32
Öppettider biblioteket i Vrigstad

Dag

Tid

Tisdag

klockan 16.00–19.00

Torsdag

klockan 9.00–12.00

Hitta hit

Biblioteket i Vrigstad finns på Vrigstad skola, Jönköpingsvägen 10.

Kontakt

Du når oss på telefon 0382-154 08

Mer information från bibliotelet

Biblioteksplan för år 2020-2024

Alla kommuner är enligt bibliotekslagen skyldiga att ha en biblioteksplan för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Planen är ett politiskt beslutat dokument av kommunfullmäktige, och den ska ligga till grund för bibliotekens utveckling och prioriteringar för åren 2020-2024.

Läs biblioteksplanen för år 2020-2024 Pdf, 3.3 MB.

När du skaffar ett lånekort till dig eller ditt barn samtycker du att dina personuppgifter hamnar i ett personregister. Dina uppgifter används endast för bibliotekets verksamhet.

Information till låntagare om bibliotekets hantering av personuppgifter enligt GDPR

Du har inför eller i samband med att du blir registrerad rätt att få information om personuppgiftsbehandling som rör dig som person. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av låntagare på biblioteken.
De kategorier av uppgifter om dig som behandlas är följande:
namn, personnummer, adress, telefonnummer och ev. e-postadress.

Kontaktperson hos kommunen för denna personuppgiftsbehandling är ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden, och nås via Sävsjö kommuns växel 0382-152 00.

Kommunens dataskyddsombud nås via dataskyddsombud@hoglandet.se och Höglandsförbundets växel 0380-51 75 50.

Ändamålet för den aktuella personuppgiftsbehandlingen är att kunna använda bibliotekets tjänster. Personuppgifterna lagras i biblioteksdatasystemet i syfte att hantera registrering av utlån och därtill
förekommande funktioner.

Funktioner i systemet som behandlar personuppgifter är:

 • Registrering av utlån och återlämning
 • Reservationer
 • Aviseringar, förvarningar och påminnelser
 • Fakturering av förkommen media

Personuppgifterna lagras i biblioteksdatasystemet BOOK-IT på externa servrar som tillhandahålls av
systemets leverantör Axiell Sverige AB. Vid kommunikation med externa system (t ex e-böcker) använder systemet data som inte kan kopplas till de lagrade personuppgifterna. Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats mellan Axiell AB och Sävsjö kommun.

Personuppgifterna i vårt biblioteksdatasystem uppdateras via SPAR (Statens personadressregister).
Uppgifterna om dig lagras så länge som ditt bibliotekskort används aktivt. Alla bibliotekskort som inte används för utlån inom en treårsperiod inaktiveras och alla personuppgifter raderas från systemet.

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som finns lagrade. Du har också rätt att få felaktiga
uppgifter rättade eller raderade, samt att i vissa fall rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas.
Eftersom den rättsliga grunden bygger på ditt samtycke till behandlingen har du rätt att återkalla det lämnade samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med kommunens hantering eller av andra skäl.

Kontakt

Sävsjö stadsbibliotek

Östra Järnvägsgatan 16 A
576 31 Sävsjö
biblioteket@savsjo.se
0382-154 00