Lyssna på sidan Lyssna

Lotteriregistrering

Ideella organisationer som planerar att anordna lotterier, ska ansöka om registrering hos kultur- och fritidsenheten.

Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri bör föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet.

Kommunerna ansvarar endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Läs mer om lotterier på Spelinspektionens sida. Länk till annan webbplats.

Vad är ett lotteri?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri och då behöver du oftast ett tillstånd. Om ett arrangemang avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att svara på kunskapsfrågor eller klara en hinderbana på tid) är det en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Ansökan om lotteri och lotteriregistrering

För varje uppstart av lotteri måste en anmälan om planerat lotteri lämnas in. En förening måste också ha en giltig lotteriregistrering för att kunna genomföra lotterier. I Sävsjö kommun är det kultur- och fritidsenheten som ansvarar för lotteri­registreringar.

Ladda ner blanketten ansökan om lotteriregistrering Pdf, 208.9 kB.

Ladda ner blanketten anmälan om planerat lotteri Pdf, 97.7 kB.

Krav vid registreringslotteri

Från och med 2019 får kommuner godkänna så kallade registreringslotterier. Spelinspektionen ansvarar för all annan licensgivning. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst storlek på vinst och omsättning.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Registreringskostnad

Registreringen kostar 300 kronor. Registreringen gäller i fem år.

Kontroll av föreningens lotteri

När en förening fått registrering utser kultur- och fritidsenheten en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och Sävsjö kommun. Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska lotteriet redovisas.

Redovisning av lotteriet

Senast två månader efter sista försäljningsdag så ska lotterikontrollanten skicka in en redovisningsblankett över lotteriverksamheten.

Ladda ner blanketten redovisning för lotteri Pdf, 98.6 kB.