Lyssna på sidan Lyssna

EST-gruppen

EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. Detta är namnet både på samverkansgruppen, som jobbar för trygghet och säkerhet i kommunen, och för den arbetsmetod de använder.

Samordnade insatser för trygghet

Effektiv Samordning för Trygghet ( EST) är en arbetsmetod som används för att skapa gemensamma lägesbilder, för att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid på ett mer effektivt vis.

I EST-gruppen ingår representanter från samtliga fem kommunala förvaltningar, samt de två kommunala bolagen Sävebo och SNAB, polis och Höglandets räddningstjänstförbund.

Sammankallande för gruppen är säkerhetssamordnare. Gruppen träffas två gånger i månaden.

Arbetssätt

Gruppens olika representanter samlar in och delar med sig av information som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. De identifierar händelser, platser och annat som kan anses vara viktigt ur ett otrygghetsperspektiv. Denna information lägger grunden till en gemensam lägesbild. Därefter planeras och genomförs kort- och långsiktiga insatser och åtgärder. Gruppen gör analyser kvartalsvis och årsvis och jobbar med dokumentation, återkoppling och utvärdering. 

EST är en systematisk arbetsmetod, som baseras på kriminologisk forskning. Den fokuserar inte på enskilda individer, utan på platsen, situationen och miljön.