Lyssna på sidan Lyssna

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet har i uppdrag att samordna hållbarhets- och utvecklingsfrågor som miljö- och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghetsfrågor i kommunen.

Hållbarhetsrådet består av representanter från Sävsjö kommun, kommunala bolag, Polisen
och Region Jönköpings län. Representanterna i rådet samverkar i frågor som rör det långsiktiga hållbarhetsarbetet i kommunen, exempelvis miljö- och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghet- och säkerhetsfrågor. Representanterna byter också information och erfarenheter med varandra.

Kommunens utvecklingsstrategi är ett styrande dokument som är centralt för Hållbarhetsrådets arbete. Fokus för rådet är också FN:s Agenda 2030 som innehåller de globala målen för hållbar utveckling.

Läs reglemente för Hållbarhetsrådet (länk till webbsida för reglementen savsjo.se)

Representanter i rådet

Ordförande för Hållbarhetsrådet är Therese Petersson, KD. För att se politiska representanter från Sävsjö kommun i råden, se listan från vårt förtroendemannasystem. Extern länk. Länk till annan webbplats..

Representanter från förvaltningen

Utöver ledamöterna finns även följande representanter från kommunen med i Hållbarhetsrådet.

 1. Kristin Nilsdotter Isaksson, biträdande kommundirektör
 2. Linda Björk, socialchef
 3. Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef
 4. Maria Thulin, myndighetschef
 5. Erika Tor Rundblad, förvaltningschef, serviceförvaltningen
 6. Simon Gustafsson, säkerhetssamordnare
 7. Johan Albertsson, beredskapssamordnare
 8. Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg
 9. Marianne Sandberg, controller
 10. Laura Habib, kommunsekreterare
 11. Urban Blücher, VD Sävebo AB
 12. Marcus Tingvall och Daniel Mattsson, Njudung Energi AB
 13. Patrick Blomström, Näringslivschef
 14. Mikael Sjöbrink, Polisen
 15. Ann-Margret Floengård, Verksamhetschef Sävsjö vårdcentral:
 16. Maria Haverland, Regionens folkhälsoutvecklare

Mötestider för 2024

Hållbarhetsrådet sammanträder under år 2024 på tisdagar klockan 13.15.

 • 27 februari
 • 14 maj
 • 10 september
 • 10 december

Protokoll

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Therese Petersson (KD)
0382-152 02
therese.petersson@savsjo.se

Kommunkansli

kommun@savsjo.se
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö