Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen och fattar beslut om förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom utbildning och skola som förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, och musikskola.

Läs barn- och utbildningsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 5 juni 2024

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 5 juni 2024 kl. 15.00 i Vallsjösalen Sävsjö kommunalhus

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från Rörvik och Stockaryd förskolor
 5. Information av ordförande
 6. Information av barn- och utbildningschef
 7. Skolfrånvaro
 8. Kränkningar
 9. Information av kontaktpolitiker
 10. Belopp 2025 för ansökan om medel ur Stiftelsen Donationsgårdarna
 11. Konsekvensbedömning dataskydd kamerabevakning
 12. Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden
 13. Anmälan av delegationsbeslut
 14. Övriga ärenden
 15. Meddelanden

Sammanträdestider 2024

 • Onsdag 17 januari
 • Onsdag 31 januari
 • Onsdag 21 februari
 • Onsdag 6 mars
 • Onsdag 20 mars
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 15 maj
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 21 augusti
 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 18 september
 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 13 november
 • Onsdag 4 december


Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se