Lyssna på sidan Lyssna

Regler för fordonstvätt

Fordonstvättar där tvättvattnet inte tas om hand på ett korrekt sätt skadar vår miljö och vår hälsa negativt.

När du tvättar din bil, båt, motorcykel eller husvagn följer metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen med tvättvattnet. Om du tvättar ditt fordon på gatan eller garageuppfarten kan dessa ämnen följa med och hamna i marken, i ytvatten som sjöar och åar, i grundvattnet och i luften. För att undvika att miljön skadas ska du tvätta ditt fordon i en fordonstvättanläggning. det finns både automatiska och sådana med självbetjäning.

Inte tillåtet vid fordonstvätt

Det är inte tillåtet, vare sig gällande privatfordon eller yrkesfordon, att:

  • tvätta på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning sker orenat till dagvattenbrunn, dike eller liknande.
  • tvätta i garage utan oljeavskiljare.

Inom vattenskyddsområden gäller strängare regler.

Kommunens miljöinspektörer har tillsyn över både automattvättar och gör det själv-fordonstvättanläggningar. De ska säkerställa att avloppsvattnet och slam efter fordonstvätt omhändertas på bästa möjliga sätt.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.