Lyssna på sidan Lyssna

För dig som tar emot en sommarjobbare

Sävsjö kommun förmedlar sommarjobb till ungdomar mellan 16-17 år. Vi söker i första hand feriepraktikplatser inom kommunen, men även hos företag, organisationer och föreningsliv.

Sommarjobbet räknas som en feriepraktik och är inte ett ordinarie arbete. Ungdomen ersätter därför inte ordinarie anställningar, såsom semestervikariat m.m. Feriepraktik handlar i första hand om att lära sig och vara en extra resurs till arbetsstället.

Du anmäler ditt intresse att ta emot en sommarjobbare/feriepraktikant via vår e-tjänst. Här kommer du till e-tjänsten Länk till annan webbplats..

Du meddelas så fort tillsättningen av platserna är klara.

Arbetsplatsen ska ha

  • en handledare på plats under hela feriepraktiken.
  • tillräckligt med uppgifter för att sysselsätta feriepraktikatnerna under hela praktikperioden.

Förväntningar på handledaren

Det är du som handledare som ska ge utbildning och instruktion om arbetsuppgifterna, så de kan utföras på ett säkert sätt och finnas tillgänglig för frågor och stöd. För många ungdomar är detta deras första jobb och därför är det viktigt att du som handledare är tydlig och för en dialog med sommarjobbaren vad ni förväntar er, vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka regler som gäller på er arbetsplats kring säkerhet, allmänt uppträdande, mobiltelefon, m.m.​ Vi har tagit fram en checklista Pdf, 77.9 kB. till er hjälp för en lyckad introduktion.

Arbetsgivaransvar

Föreningen/organisationen/företaget har tillsammans med Sävsjö kommun arbetsgivaransvar för ungdomarna. Är man osäker på vad arbetsgivaransvaret innebär finns det information att söka på internet eller kontakta personalavdelningen, Sävsjö kommun. I Arbetsmiljöverkets folder "Så får barn och ungdomar arbeta Länk till annan webbplats." kan du läsa om de särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider som gäller för barn och ungdomar under 18 år.

Försäkringar

Ungdomarna omfattas av kommunens olycksfalls- och ansvarsförsäkring. För att ansvarsförsäkringen ska gälla krävs en skriftlig överenskommelse mellan kommunen och arbetsgivaren. Vill ni anställa ungdomen ytterligare måste er försäkring täcka det.

Praktiklön

Sävsjö kommun betalar ut praktiklön efter att underskriven tidrapport har skickats in. Privata arbetsgivare faktureras halva kostnaden av timlön, arbetsgivaravgift och pensionsavgift. Föreningar och organisationer betalar ingenting.

Tidsperiod

Feriepraktiken pågår i tre veckor under sommarlovet och är uppdelade i flera perioder. Ange i intresseanmälan om ni önskar att ta emot en feriepraktikant under en annan period än den vi föreslår. Midsommarafton är en arbetsfri dag, vilket gör att denna period blir en dag kortare.

Arbetstider

Arbetet utförs normalt måndag till fredag. 16-åringar arbetar 4 timmar per dag, maximalt 60 timmar under hela perioden. 17-åringar arbetar 6 timmar per dag + obetald lunch, maximalt 90 timmar under hela perioden. Tid över detta betalas inte av Sävsjö kommun.

Vem tar första kontakten?

Ungdomen ska själv kontakta sin handledare för att få information om tid och plats. Men det finns inget som hindrar att du som arbetsgivare tar första kontakten.

Vad gör jag om feriepraktikanten uteblir?

Kontakta oss på Sommarjobbsförmedlingen omgående.

Får feriepraktikanten ta ledigt?

Feriepraktikanten förväntas arbeta under hela perioden och förlägga sin ledighet till övriga veckor under sommaren.

Får feriepraktikanten jobba in dagar?

Nej.

Vad händer om ferieprakikanten blir sjuk?

Feriepraktikanten ska kontakta dig som handledare vid sjukdom och har då inte rätt till ersättning.

Vem betalar lunchen?

Ungdomen betalar själv sin lunch om det finns möjlighet äta på arbetsplatsen.​

Är det okej att sitta av sitt arbetspass?

Nej. Det är viktigt att du som handledare är tydlig och för en dialog med feriepraktikanten vad som förväntas och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Hur ska tidrapporten fyllas i?

Det är viktigt att tidrapporten stämmer och inte överstiger maxtimmarna. Som handledare är det du som ansvarar för att antal arbetade timmar stämmer. Vid sjukdom eller annan frånvaro ska ingen närvaro noteras. Antalet timmar som feriepraktikanten har arbetat rapporteras av dig via denna e-tjänst: Timrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska tidrapporten lämnas?

Tidrapporten ska ha rapporterats in senast 12/7 för att ersättning ska betalas ut i juli eller senast 12/8 för att ersättning ska betalas ut i augusti. Lönen betalas ut den 27:e varje månad.

Ska fler blanketter lämnas in?

Förutom tidrapport så är det viktigt att lämna in kontoanmälan och skattebefrielseblanketten. Du hittar blanketten på Skatteverkets webbplats: Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Adress

Sävsjö kommun
Sommarjobbsförmedlingen
576 80 Sävsjö