Flag SE Flag UK
SÖK

AKTUELLT

Styrelsecafé i Hultagård
2016-12-21

Välkomna till Hultagård där Vallsjöhus och LP Presstjuteri öppnar upp sina dörrar och Håkan Thuresson pratar om framgångsrikt styrelsearbete.

Företagarveckan 2016
2016-12-21

Tack till er som deltog under Företagarveckan!

Workshop kring kompetens och inkludering!
2016-12-20

Tisdagen den 31 januari kl 8.30-13.00 på Ljunga Park

Sävsjö Näringslivs AB - ditt resursnät!

Vi arbetar för dig som driver företag i Sävsjö kommun. Vi är övertygade om att ett livskraftigt näringsliv är ett framtida livsvillkor för dig och samhällsservicens utveckling i vår kommun. Vårt uppdrag är att verka för en positiv utveckling för näringslivet i Sävsjö kommun med inriktning på befintliga företag och samverkan skola-näringsliv.

Företagsbesök, lunchmöten, företagsträffar, nätverkande och utbildningar är några av de aktiviteter vi bedriver. Vi har också de senaste åren bedrivit olika projekt för att främja kvinnors företagande.

Ett gott samarbete med såväl lokala som regionala aktörer värnar vi om, liksom det goda samarbetet med lokala banker och revisionsbyråer. Vi bevakar och deltar i Regionförbundets verksamhet för näringslivsfrågor och utveckling.

Här kan du ladda ner och läsa vår verksamhetsplan 2016.

Du som företagare är vår viktigaste samtalspartner och vi ser fram emot att möta din företagarvardag!

KALENDER

Företagsträff med Styrelsecafé den 25 januari i Hultagård 2017-01-25

Vi träffas klockan 16.30 på Vallsjöhus och fortsätter därefter till LP Pressgjuteri där kvällen sedan avslutas klockan 19.30.
Medverkar under kvällen gör representanter från Vallsjöhus och LP Pressgjuteri, Håkan Thuresson, ägare av och ordförande i T-Emballage i Vetlanda och StyrelseAkademien.
Välkomna med Er anmälan senast den 23 januari till info@snab.nu eller telefon 0382-577200

Workshop kring kompetens och inkludering! 2017-01-31

Tisdagen den 31 januari kl 8.30-13 2017 på Ljunga Park.

Välkommen till en spännande förmiddag då vi tillsammans för en dialog kring framtidens kompetensbehov. Din anmälan vill vi ha senast den 26 januari till info@snab.nu eller 0382-577200  • Adress/Postadress

    Telefon/E-post

  • Sävsjö Näringslivs AB 
  • Sanatorievägen 6 Tel: 0382-577 200
  • Box 180 E-post info@snab.nu
  • 576 24 Sävsjö