Lyssna på sidan Lyssna

Palliativ vård

Palliativ vård är lindrande vård, när du är svårt sjuk. Den som är sjuk och dennes anhöriga får stöttning och helheltsvård av ett vårdteam.

När är det dags för palliativ vård?

Det är läkaren som bedömmer behov av palliativ vård. Tidigare gavs palliativ vård bara som vård vi livets slut, men numera ges palliativ vård till den som har eller riskerar att få svåra symtom.

När du blivit inskriven i palliativ vård gör distriktsköterskan ett besök. Efter det får du en plan för hur din vård kommer se ut och vilka som kommer hjälpa dig och dina närstående. Insatserna planeras för att passa era behov och kan omfatta hela dygnet om det behövs.

Värdighet för dig som är svårt sjuk

Målet med palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både den som är sjuk och de närstående. Målsättningen är att arbeta med respekt och värdighet för individens egna beslut vilket är viktiga delar för en bra vård.

Det palliativa vårdteamet

Det palliativa vårdteamet kan utifrån dina behov bestå av:

  • läkare,
  • distriktssköterskor,
  • arbetsterapeuter,
  • sjukgymnaster,
  • omsorgspersonal.

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00

Telefontider för handläggare

Handläggare på barn- och unga, ekonomiskt bistånd och myndighet vuxen har telefontid vardagar klockan 08.30 - 09.30.

Telefontider för biståndshandläggare inom äldreomsorg

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

0382-154 66, 0382-154 28, 0382-154 32

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.