Förslag till ny översiktsplan ute på samråd

2022-06-28
Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. Nu finns förslaget ute för samråd under perioden 20 juni till 20 september 2022.
Ta del av förslaget på www.savsjo.se/översiktsplan.
Där är det möjligt att gå in på den digitala översiktsplanen,
skriva ut en PDF-version av översiktsplanen
och läsa om vilka samrådsmöten kommunen planerar att hålla för
översiktsplanen.