Kunskapsdag på Elmia 31 maj

2022-05-17
Kraftiga prisökningar på el, drivmedel och avfall, råvarubrist och störningar i leveranskedjan är stora utmaningar för länets företag. Hur hjälper vi företagen ställa om, hitta nya sätt för att skapa affärsnytta?