Ny VD på Sävsjö Näringsliv tillträder 1 juli

2022-05-05
Nuvarande vd Helena Gill har sedan 2006 varit verkställande direktör för bolaget. Fokus för Helena har varit att bygga nätverk, arbeta med lokalt företagsklimat, företagsfrämjande aktiviteter, samverkan skola-näringsliv och att bygga goda relationer med näringslivet i samverkan med Sävsjö kommun. Den 1 juli övergår hon till att bli senior rådgivare för tillträdande vd Patrick Blomström. Den tjänsten kommer hon att ha till och med den 30 juni 2023 då hon lämnar bolaget för att gå i pension. Läs mer i bifogat pressmeddelande.
Ny VD på Sävsjö Näringsliv tillträder 1 juli

Helena Gill och Patrick Blomström