Flera parametrar förbättrade i Sävsjö!

2021-05-25
Svenskt Näringsliv släppte idag enkätsvaren för lokalt företagsklimat. Det är 95 företag i Sävsjö kommun som svarat på enkäten. Flera parametrar har förbättras och resultatet av ett målinriktat arbete kring service till näringslivet tillsammans med Sävsjö kommun.