Vi startar ett lokalt VD-nätverk

2021-03-26
Vi har sett ett behov av ett lokalt Vd-nätverk för företagsledare som driver företag med upp till 20 anställda. Att nätverka och dela erfarenheter är värdefullt och särskilt i en tid som präglat oss alla på olika sätt på grund av pandemin. Nu tror vi att tiden är mogen att fylla på med både kunskap och energi för att lyfta blicken och titta framåt. Åtta platser är tanken att vi ska ha och att nätverket blir en kreativ mötesplats för dig som är med.