Varning för bedrägeriförsök!

2020-03-04
Vi vill varna för bedrägeriförsök som ett av våra medlemsföretag utsatts för - var uppmärksamma om fler företag drabbas!
Medlemsföretaget fick ett påkostat brev med svarskuvert där man uppmanades att enligt den nya GDPR lagen bekräfta sina uppgifter. På sidan 1 av brevet står det " You will not incur any charges for this!". Men på nedre delen av sidan 2 förpliktar man sig att betala 711 EUR/år i hela 3 år.

VARNING FÖR DENNA BLUFF!