Företagsservice

Vad innefattar företagsservice i vår verksamhet? 
Det är väldigt brett vilka ärenden som kommer i vår väg. Ingen fråga är för liten eller för stor. 
I de fall då det inte är en fråga som vi hanterar så ser vi till att ärendet kommer till rätt person. 

Företagsservice innefattar också företagsbesök, nätverksträffar, utbildningsfrågor och samverkan med andra aktörer som också arbetar med företagande och entreprenörskap. 

Det personliga mötet och samtalet är något vi uppskattar och vi brukar säga att en kopp kaffe i de röda fåtöljerna på vårt kontor alltid har en plats för dig som har något du behöver samtala om.