Vår verksamhet

Sävsjö Näringslivs AB, SNAB, ägs till 50% av Sävsjö kommun och till 50% av Sävsjöortens Näringslivsförening som representerar näringslivets ägarandel. 

SNAB arbetar utifrån de ägardirektiv som är antagna och gör en verksamhetsplan inför varje nytt verksamhetsår. Verksamhetsplanen antas av styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB. 

Våra ägardirektiv:

SNAB skall bidra till att omvärlden och lokala företag får en positiv bild av Sävsjö kommun och vårt företagsklimat genom att:

FÖRETAGSSERVICE 
- Verka för ökad medlemsnytta och utveckling av näringslivet i hela kommunen genom att skapa en bärkraftig samverkan mellan företag.
- Medverka till bredd, kompetens och mångfald i rekryteringsfrågor.

UTBILDNING NÄRINGSLIV
- Säkra kontakten mellan näringsliv och skola, i syfte att möjliggöra en lokal framtid för våra ungdomar samt att skapa en rekryteringsbas för Sävsjö kommuns näringsliv.
- Stimulera och mäkla kompetensutveckling för personal och styrelser.