Flag SE Flag UK
SÖK
 

Vi vill veta hur vårt näringsliv mår!

I rådande läge med Coronavirusets spridning och dess effekter kommer vi regelbundet mäta hur effekterna av pandemin påverkar vårt näringsliv.
Syftet är att på bästa sätt kunna möta de utmaningar som vi identifierar utifrån de svar vi får från er.
Enkäten genomförs i samarbete med Sävsjö kommun.
Många branscher har drabbats hårt och det är viktigt för oss att få in så mycket information som möjligt från vårt lokala näringsliv.
Därför hoppas vi att ni vill ta några minuter och svara på de frågor som finns i enkäten.
Era bidrag är viktiga för att vi ska kunna göra rätt insatser!
Enkäten ligger öppen 5 dagar efter att vi skickat ut den.

Bästa hälsningar
Helena Gill
Vd

Era svar är viktiga för oss!

Tack på förhand för att ni hjälper oss med denna viktiga information.

Här är länken till enkäten!

www.snab.nu
Avanmälan nyhetsbrev
  • Adress/Postadress

    Telefon/E-post

  • Sävsjö Näringslivs AB 
  • Sanatorievägen 6 Tel: 0382-577 200
  • Box 180 E-post info@snab.nu
  • 576 24 Sävsjö