Flag SE Flag UK
SÖK
 

Fyra frågor från SNAB

Med all respekt för allt som pågår i omvärlden och i er vardag kommer här kort information om vad vi gör just nu.
Tillsammans med Sävsjö kommun, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och flera olika branschorganisationer har vi kontinuerliga uppdateringar digitalt kring den rådande situationen med Coronaviruset. Nästa avstämning är i morgon den 24 mars. Inför den har vi fyra frågor som vi vill ställa till er. Vi vet att ni blir överösta med information från olika håll och en av dessa frågor handlar om just informationsflödet.
Vi är jättetacksamma om ni helt kort vill svara på dessa fyra frågor för att vi skall kunna återkoppla till ovan nämnda organisationer. Vi har också full förståelse om ni inte kan eller hinner.
Ta hand om er!
Helena Gill
Vd

Fyra frågor för att få en förankrad lägesrapport.

Dessa fyra frågor är de som just nu behandlas i våra avstämningsmöten.
Det kanske känns svårt att svara på alla frågorna, svara på det du kan och vad din känsla är just nu.
Svaren behandlas självklart anonymt - detta är för att vi skall få en fingervisning av dagsläget. Mejla dina svar till helena@snab.nu


1. Vad är akut just nu?

2. Vad är behovet på 3-6 månader?

3. Vad är behovet på lång sikt?

4. Vilken information vill du ha kring rådande situation?

www.snab.nu
Avanmälan nyhetsbrev
  • Adress/Postadress

    Telefon/E-post

  • Sävsjö Näringslivs AB 
  • Sanatorievägen 6 Tel: 0382-577 200
  • Box 180 E-post info@snab.nu
  • 576 24 Sävsjö