Flag SE Flag UK
SÖK
 

Information från SNAB

Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset kommer här info om hur vi på SNAB hanterar den rådande situationen.
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Sävsjö kommuns riktlinjer och rekommendationer. Vi följer utvecklingen hela tiden via myndigheternas information samt medierapportering.
Vår verksamhet fortsätter som vanligt förutom att vi pausar vår utåtriktade verksamhet såsom företagsbesök och företagsträffar.
Detta för att minimera risken för smittspridning.

Vi har idag också noterat att det kommer tillskjutas pengar från Riksbanken för att stötta företag. Hur detta kommer ske och om vi kan vara en del i den fortsatta processen kring det återkommer vi till så fort vi har information att delge er.
Pressmeddelandet från Riksbanken finns på vår hemsida www.snab.nu

Vår uppfattning är att vi kommer klara detta tillsammans.
Affärer kommer fortsatt göras och verksamheter kommer upprätthållas, vi gör det bara på ett annat sätt just nu.
Vi finns tillgängliga på telefon och mejl. Ni är som alltid välkomna att kontakta oss, precis som vanligt.

Helena Gill
Vd

www.snab.nu
Avanmälan nyhetsbrev
  • Adress/Postadress

    Telefon/E-post

  • Sävsjö Näringslivs AB 
  • Sanatorievägen 6 Tel: 0382-577 200
  • Box 180 E-post info@snab.nu
  • 576 24 Sävsjö