Flag SE Flag UK
SÖK
 

Nyttig information!

Ett av våra arbetsområden är samverkan skola-näringsliv. Detta är både en viktigt framtidsfråga för både framtida kompetensförsörjning och företagande. Vi träffas regelbundet i vår styrgrupp som består av vägledare, rektorer, utvecklingschef för skolan och skolansvarig för UF-Ung Företagsamhet. UF har mycket bra utbildningsmaterial som används i skolan och nu utökar vi detta med grundskolekoncept där det entreprenöriella lärandet står i fokus. Hela den samverkansplanen som vi tillsammans med skola och företag tog fram för ett par år sedan sträcker sig från förskolan till och med gymnasiet. Just nu planerar vi för näringslivssafari för förskole- och fritidspersonal där 130 lärare kommer besöka företag i alla våra tätorter. Detta kommer ske i höst men redan nu riggar vi för detta då det är en hel del pusselbitar som skall falla på plats.
Helena Gill
vd

Ändrade arbetsmiljöregler för praoverksamhet.

Arbetsmiljöverket har förtydligat kravet på att det måste göras en riskbedömning av PRAO-platserna.
Tillsammans med Prao-förfrågan denna termin vill Eleonor Svensson Lindholm, studie- och yrkesvägledaren på Hofgårdsskolan och Rörviks skola informera att Arbetsmiljöverket har förtydligat reglerna vad gäller arbetsmiljön för hur barn och ungdomar får arbeta och ha praktik/prao.
Skolan har ett ansvar att se till att eleverna under skoltid har en arbetsmiljö där de inte utsätts för olyckor eller ohälsa. Det gäller även under den tid elever är ute på prao eller vid annan praktik under skoltid, t.ex. anpassad studiegång. Därför ber Eleonor praktikgivare hjälpa skolan.
Detta behöver arbetsgivarna göra
Innan eleven kommer till arbetsplatsen för praktik behöver praktikgivare undersöka och bedöma eventuella risker utifrån de arbetsuppgifter eleven ska utföra. Eleonor bifogar broschyren: ”Så får barn och ungdomar arbete” i utskicket vid förfrågan om plats. Hon ber även praktikgivarna fylla i ett formulär som tar upp Arbetsplatsens riskanalys, skyddsombud och handledare. Samt att eleven får en introduktion om arbetsuppgifter, risker och att handledaren försäkrar sig om att eleven har förstått informationen. I det material som går ut till praktikgivare framgår det vart de kan hitta mer information i ämnet. ”Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter” som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

PRAKTIKANT IDAG - MEDARBETARE I MORGON!
Vill du ta emot elever på PRAO kontaktar du studie och yrkesvägledare Eleonor Svensson Lindholm på tel 0382-15325 eller mejl eleonor.svensson-lindholm@savsjo.se

Viktigt möte om aktuella upphandlingar i Sävsjö kommun.

Sävsjö kommun bjuder årligen in till information kring aktuella upphandlingar i vår kommun. Vi hoppas att vi ses där! Välkommen!

Läs mer här!

Företagshälsovården erbjuder kurs i BAM-bättre arbetsmiljö

En tredagars kurs i BAM-bättre arbetsmiljö finns nu möjlighet att delta i på hemmaplan. Det är Företagshälsovården i Sävsjö som genomför den.

Läs mer här!

En kväll om solenergi!

Sävsjö kommun bjuder bland andra tillsammans med Njudungs energi in till en kväll i solenergins tecken. Så kom och få energi kring energi!

Läs mer här!

www.snab.nu
Avanmälan nyhetsbrev
  • Adress/Postadress

    Telefon/E-post

  • Sävsjö Näringslivs AB 
  • Sanatorievägen 6 Tel: 0382-577 200
  • Box 180 E-post info@snab.nu
  • 576 24 Sävsjö